“Doğru işe, doğru insan” yaklaşımıyla, şirket kültürümüz ve değerlerimizle uyumlu, pozisyon için en uygun yetenekleri olan kişilerin ailemize dahil olması için çalışırız.

Hangi pozisyonda olursa olsun, tüm çalışma arkadaşlarımızda öncelikle aşağıdaki temel yetkinlikleri ararız:

  • Etik İlkelere Bağlılık
  • Takım Çalışması ve İşbirliği
  • Müşteri Odaklılık
  • İş Sorumluluğu
  • Kalite Odaklılık

İşe alım sürecinde pozisyonun niteliklerine uygun olarak yetkinlik bazlı mülakat, genel yetenek testleri ve kişilik envanteri uygular, değerlendirmeler neticesinde en uygun bulanan adaylara görev teklifi yaparız.

Firmamızda çalışmak isteyen adaylar İnsan Kaynakları bölümü altındaki Genel İş Başvuru Formu üzerinden başvurabilirler.

Kariyer yönetiminde temel amacımız, doğru kişinin doğru pozisyonda çalışmasını sağlamak, çalışanlarımızın kariyerlerine yön verebilmelerini desteklemek ve kariyerlerini geliştirmeleri için onlara eğitim, gelişim fırsatları sunmaktır.

Firmamız bünyesinde oluşan yönetici ihtiyaçlarını, şirketimizde yetişmiş ve kariyer planlamasına uygun şartları karşılayan çalışanlarımız arasından karşılamaya öncelik veririz.

Çalışanlarımızın kariyer gelişimlerini destekleyecek, performanslarını artıracak, potansiyellerini en etkin şekilde kullanmalarını destekleyecek eğitim ve gelişim programları düzenleriz.

Her arkadaşımızın bireysel performansının, şirketimizin ana hedeflerine ulaşmasını destekleyen ve  bireysel performanslarının süreçteki katkısını görebildiğimiz bir performans yönetim sistemine sahibiz.

Hedefimiz, etkin bir performans yönetim sistemi uygulamasıyla, çalışma arkadaşlarımıza gelişim olanakları sağlamak ve performanslarını motive edici bir ortamda sürekli arttırmaktır.

Firmamızda, çalışanların performanslarını kişisel hedeflerin yanı sıra pozisyona göre yetkinliklerin de kullanıldığı bir sistem ile değerlendiriyoruz. Ara dönemlerde ve yıl sonunda olmak üzere yıl içerisinde yaptığımız kişisel hedef ve yetkinlik değerlendirme sonuçlarını “Eğitim ve Gelişim”, “Kariyer Yönetimi” ve diğer süreçlerimizde kullanıyoruz.

Ücret yönetimi yaklaşımımız, çalışanların yetkinliklerini, üstlendikleri görev ve sorumluluklarını ve iş tecrübelerini esas alan, yüksek performansı ödüllendiren bir sistem üzerine kurulmuştur. Her yıl piyasa ücret araştırmaları çalışmalarına katılarak ücret yapımızı gözden geçiririz.

Firmamızda ücret artışlarını, çalışanların görevlerini, şirket hedeflerine katkılarını, enflasyon oranını, sektör ortalamalarını dikkate alarak yılda bir kez gerçekleştiriyoruz.